Υπηρεσίες

Μεταφορά - Διανομή

Η Διανομή των αυγών γίνεται καθημερινά από τα φορτηγά της εταιρίας μας. Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας σε διάφορα καταστήματα και σε πωλητές λαίκών αγορών.